Onze advocaten geloven dat enkel door specialisatie de kwaliteit geboden kan worden die nodig is om tegenwicht te bieden tegen het overheidsapparaat. De officier van justitie houdt zich immers ook alleen maar met strafrecht bezig. Dit betekent dat onze advocaten enkel strafzaken aannemen. Zij staan verdachten van diverse strafbare feiten bij (zoals geweldsdelicten, zedendelicten, Opiumwetdelicten, deelname aan een criminele organisatie, cybercrime, fraude en milieudelicten). Daarnaast behandelen zij zaken waarin de zogenaamde ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt gevorderd. Naast volwassenen, staat ons kantoor ook jeugdigen bij.

U kunt onze advocaten inschakelen indien u (of uw kind) een oproeping heeft ontvangen voor een hoorzitting bij het Openbaar Ministerie of een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechter, kinderrechter of meervoudige strafkamer, of voor het hoger beroep in een strafzaak. Nog verstandiger is om al contact op te nemen als u verneemt dat u verdachte bent van een strafbaar feit, bijvoorbeeld omdat u wordt ontboden voor verhoor door de politie.

Ook indien uw rijbewijs is ingevorderd, er goederen van u in beslag zijn genomen, uw taakstraf is omgezet, u in verzet wil tegen een strafbeschikking of u in bezwaar wilt tegen de beslissing tot afwijzing van een verklaring omtrent gedrag (VOG), kunt u bij ons kantoor terecht.