OM: Roosendaler die dochter Els Borst brieven schreef, moet naar kliniek

Bron: BN De Stem - Johan van Uffelen

De Roosendaler die de dochter van oud-minister Els Borst zou hebben belaagd met bizarre pamfletten en mailtjes, stuurde soortgelijke geschriften ook naar andere bekende Nederlanders. Onder hen politici en mensen uit de media, zoals Matthijs van Nieuwkerk.

In volstrekt warrige schrifturen vraagt hij hun medewerking in zijn strijd tegen een zijns inziens groot maatschappelijk probleem. Immers, de democratie zou worden ondermijnd door een complot van ‘geslachtsdiffusen’.

Hij legt de rechtbank uit hoe hij dat ziet: homo- en biseksuelen spannen overal samen. Of, meer algemeen, ‘mensen met een vrouwachtige psyche die chemisch gebrekkig in elkaar zit’. De rechters fronsen hun wenkbrauwen.

Psychiater: man volledig ontoerekeningsvatbaar
De man – in trainingsjack en getooid met een uitbundige, grijze baard – verblijft nu op basis van een rechterlijke machtiging in een kliniek in Halsteren. Volstrekt onterecht, meent hij: ,,Ik mankeer niets”. Volgens de psychiater is hij schizofreen en volledig ontoerekeningsvatbaar.

Andra Borst, de dochter van de voormalige bewindsvrouw, is klinisch patholoog in Amsterdam. Ze ontving in de periode van december 2015 tot mei 2016 de bizarre pamfletten. Op haar werk, thuis en via de mail.

‘Geen bedreiging of belediging’
De rechtszaak is beladen doordat haar moeder in 2014 is vermoord door een gestoorde dader. Advocaat Karsten Verkaart vindt echter dat die achtergrond geen rol mag spelen bij de vraag of zijn cliënt een strafbaar feit heeft begaan.

,,De teksten – hoe vreemd dan ook – bevatten geen bedreiging of belediging. De verdachte dwingt niemand iets te doen of te dulden. Hij geeft zijn visie en stelt vragen.” En dat is volgens Verkaart geen belaging. ,,Hij maakt slechts gebruik van zijn recht op meningsuiting en vrijheid van demonstratie.”

De raadsman bepleit vrijspraak. Of anders ontslag van rechtsvervolging met voorzetting van de lopende behandeling.

Intimiderend
Volgens officier van justitie Hannah Huizenga kan deze zaak niet los van de context worden bezien. Ze richt zich tot de verdachte: ,,U verwijst in uw flyers naar de moeder van de geadresseerde, die om het leven is gebracht door iemand met een psychische stoornis. Wat denkt u dat zoiets bij haar teweegbrengt?”

De officier vindt de teksten wel intimiderend en er is volgens haar bewust en stelselmatig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Andra Borst. Ze vindt dat er in een reguliere GGZ-instelling te weinig toezicht is op de verdachte. Daarom vordert ze plaatsing in een forensisch psychiatrische kliniek, gedurende een jaar.

Dit item kunt u terugvinden op: www.bndestem.nl